Flexoplast

Ambalaj sektörü için geliştirdiğimiz mürekkep sistemlerimizde bağlayıcı ve esnekleştirici olarak kullanılan ürün gruplarımızdır.

Film Oluşturan Ürün Grupları

Yüksek katı içerikli tüm film yapılarına uygun, yüksek performanslı mürekkepler için geliştirilmiştir.

Esnekleştirici Ürün Grupları

NC bazlı mürekkepler için geliştirilmiş olup, yüksek Tg NC bazlı mürekkeplere esneklik kazandırır.